ส่งฟรี!!...ทั่วประเทศ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
รถเข็นของฉัน 0
สลับเส้นทาง

ผลงานของเรา

    ผลงานของเรา    

จากประสบการณ์ที่ทางบริษัทฯ สั่งสมมานาน เราได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย จึงมั่นใจได้เลยว่า ทางบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าจนลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด และพร้อมให้บริการกับลูกค้าทุกท่านด้วยความจริงใจ “ที่สุดของการขาย คือ การให้บริการที่ดีเลิศ” และนี่คือส่วนหนึ่ง ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจให้ พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี เข้าไปดูแล

หน่วยงานราชการ

- สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

- สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

- สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี

- สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม

- สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

- สำนักงานอุทยานการเรียนรู้

- กระทรวงพลังงาน

- ฯลฯ

 • มหาวิทยาลัย/โรงเรียน

  - มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร

  - มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา

  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์

  - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปะศาสตร์

  - มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

  - โรงเรียน สาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

  - โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

  - โรงเรียนทหารสื่อสาร

  - โรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี

  - ฯลฯ

 • หน่วยงานธุรกิจเอกชน

  - Johnson & Johnson (Thailand) Ltd.

  - Johnson & Johnson Consumer (Thailand) Ltd.

  - Brother Commercial (Thailand) Ltd.

  - บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

  - บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

  - ฯลฯ

  .....

 • ข้อมูลติดต่อ