ส่งฟรี!!...ทั่วประเทศ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
รถเข็นของฉัน 0
สลับเส้นทาง

การจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าโดย

บริษัทขนส่งสินค้า โดยมีเงื่อนไขเปิดบิล 5001 บาทขึ้นไป จัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ
กรณีมีการเปิดบิลน้อยกว่า 5000 บาท ต้องเสียค่าขนส่งตามระยะทาง

วันจัดส่งสินค้า

(สำหรับลูกค้าที่แจ้งโอนเงินก่อน 14.00 น. จัดส่งให้วันนั้นเลย กรณีแจ้งโอนหลัง 14.00 น. จัดส่งให้ในวันถัดไป)

  • จัดส่งสินค้าทุกวันเเละหยุดวันนักขัตฤกษ์
  • จัดส่งโดยบริษัท จัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ
  • ลูกค้ากรุงเทพเเละปริมณฑล จัดส่งสินค้าภายใน 1 วันทำการ นับจากวันสังซื้อสินค้า
  • ลูกค้าต่างจังหวัด จัดส่งสินค้าภายใน 1 วันทำการนับจากวันโอนเงิน
  • โอนเงินหลัง 14.00 น  สินค้าถึงมือลูกค้าภายใน 2 วันทำการนับจากวันโอนเงิน** ยกเว้น สินค้าจอฉาย ขนาดเกิน 120 นิ้วหรือลูกค้าในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้เวลา 1-2 วันทำการ
  • โอนเงิน * * ยกเว้นสินค้าจอฉาย ขนาดเกิน 120 นิ้ว หรือลูกค้าในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้เวลา 1-2 วันทำการ

จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์- ศุกร์  หยุดวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลูกค้ากรุงเทพเเละปริมณฑล จัดส่งสินค้าภายใน 1 วันทำการ นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

ลูกค้าต่างจังหวัด จัดส่งสินค้าภายใน 1 วันทำการนับจากวันโอนเงิน


ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยรายการสั่งซื้อสินค้าของวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะจัดส่งในวันที่เปิดทำการถัดไป ตามเงื่อนไข

เช็คสถานะการจัดส่ง

จัดส่งสินค้าทุกวัน

เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินแล้ว จะได้รับหมายเลขพัสดุทางอีเมล์ สามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ที่