วิชวลไลเซอร์ (Visualizer) หรือเครื่องฉายภาพสามมิติ เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณและส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์เครื่องฉาย หรือแสดงผลอื่นๆอีกครั้งหนึ่ง เช่น Projector จอมอนิเตอร์ เพื่อนำเสนอสื่อการเรียนการสอน หรือการประชุมสัมมนา สามารถนำภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หลักการทำงานคือแปลงสัญญาณภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้า โดยใช้กล้องเป็นตัวจับสัญญาณภาพ สามารถถนำเสนอวัสดุทึบแสง ภาพถ่าย วัสดุกราฟิก วัสดุสามมิติ วัสดุโปร่งใส วัสดุประเภทฟิล์ม ภาพเคลื่อนไหวและไฟล์ภาพนิ่ง

Visualizer หรือเรียกว่า เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ปัจจุบันเครื่องนี้มีใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย ทั้งในหน่วยงานราชการ บริษัท โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย และอีกมากมาย ถ้าจะพูดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนใช้ Overhead มาเป็น Visualizer ก็น่าจะว่าได้เช่นนั้น เพราะหลักการทำงานของ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ออกแบบมาให้ครอบคลุมการใช้งานของ OVERHEAD และฟั่งชั่นการใช้งานที่เหนือกว่าแทบทุกด้าน พร้อมทั้งมีพอร์ต สำหรับเชื่อมต่างอุปกรณ์ต่าง ๆรองรับการใช้งานยุคดิจิตอลมากขึ้นด้วย

อ่านต่อ